Een sterrenschans is een schans met een vier- of meerpuntig tracé; niet te verwarren met een vier- of meerpuntig gebastioneerd vestingwerk.

basisvormen van sterrenschansen

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.