Een stormram is een met ijzer beslagen paal waarmee tegen een vestingmuur of -poort werd gebeukt om een bres te slaan. De stormram werd soms beweegbaar opgehangen in een overdekte stellage.

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.