Sur Meuse is een monumentaal pand in Blerick, de naam betekent letterlijk ‘aan de Maas’. Het is een vrijstaand, wit huis dat momenteel dienst doet als café. Het werd in 1705 gebouwd.

Het huidige pand is gebouwd op de plek waar al eerder een huis had gestaan. Dit huis brandde in 1702 bij het beleg van Venlo geheel of gedeeltelijk af, maar werd in 1705 opnieuw opgebouwd. Het huis heeft een gezwenkte Spaanse voorgevel in Renaissance-stijl, een zadeldak en muizetandlijsten.

Oorspronkelijk werd Sur Meuse gebouwd als veerhuis, schipperslogement en halteplaats voor trekschuiten. Onder aan de Maas bij Sur Meuse heerste een grote bedrijvigheid bij de los- en laadplaats waar de trekschuiten goederen losten en weer nieuwe meenamen. Hierdoor werd het aantrekkelijk om er een herberg in te exploiteren. Tot het midden van de 19e eeuw was er bovendien een bierbrouwerij in gevestigd.

Begin 19e eeuw droeg dit huis de naam ‘het huis op de Badt‘. In de jaren veertig van de 19e eeuw droeg de herberg de naam ‘In den Gouden Leeuw’ en begin jaren 50 van dezelfde eeuw droeg het de naam ‘Maaszicht’. Maar vanaf 1889 draagt het de naam ‘Sur Meuse’.In 1856 kwam de herberg in handen van Pieter Holten, wiens kinderen Sur Meuse in 1884 verkochten aan een huisschilder, die in december 1885 een tapvergunning voor het café kreeg. Na het overlijden van deze huisschilder Bouts ging het café in 1924 over op zijn schoonzoon Petrus Johannes van de Rijdt, die het pand in de hierop volgende jaren aan verschillende kasteleins verhuurde. Een van deze kasteleins kocht het pand in 1948 om het in 1961 weer over te doen aan de Amstel Brouwerij. De broer van deze kastelein werd als uitbater opgevolgd door de huidige, die er tot 1982 ook een restaurant exploiteerde.Status:

Rijksmonument

Vooraanzicht Sur Meuse, foto Peter Keijsers

 

 

 

Geef een reactie