OpReis

t Vaerhoès is een boerderij annex café in de Steyler woonkern.

In het begin van de 20e eeuw werd een houten keet, schuin voor de boerderij, aan de Veerweg als café uitgebaat door de familie van Heel. Zij woonden op de boerderij die achter de keet lag en die tevens dienst deed als herberg. Deze boerderij kreeg pas in 1949 de naam ‘t Vaerhoès. Tot die tijd was het pand onderdeel van het aan de overkant gelegen Grubbenhuis en werd bewoond door de veerman die het veer naar Baarlo bediende. Dit eigenlijke veerhuis werd in 1943 afgebroken. Het huidige pand is tegenwoordig in gebruik als café.

Status: verdwenen

Geef een reactie