Een talud is een hellend vlak of glooiing van een aarden wal of glacis; te onderscheiden in binnen- en buitentalud; ook wel dossering of docering

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.