Dit is een overzicht van vrijwel alle termen die voorkomen in de vestingbouwkunde. Enkele termen zijn hier weggelaten, aangezien deze gebruikt worden vanaf de Tweede Wereldoorlog. Zie voor een volledige lijst de website van Stichting Menno van Coehoorn.

Schematische weergave van een citadel of vesting
Schematische weergave van een citadel of vesting

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.