Tijdvak 2 Grieken en Romeinen

De tijd van Grieken en Romeinen wordt ook wel de oudheid genoemd en loopt van 3000 voor Christus tot 500 na Christus.

Romeinen in deze regio

  • Romeins Blariacum
  • Slag om het Jaomerdal
  • Vicus Venlo