Nu aan het laden
×

Toponymie bijvoegsels

Toponymie bijvoegsels

Als je in de toponymie op zoek gaat naar verklaringen waarom iets een bepaalde naam heeft, dan is onderstaand lijstje erg handig.

 • lo= ‘licht, open bos’
 • heem= ‘woonplaats, woning’
 • berg= ‘terreinverheffing, heuvel’
 • huis =‘woning, nederzetting’
 • wijk =‘hoeve, nederzetting, dorp, stadsdeel’
 • hoek= ‘bocht, (afgelegen) plaats’
 • veld= ‘open vlakte, heide, bouwland’
 • dijk= ‘waterkering, verhoogde weg door nat terrein’
 • broek= ‘moerassig, drassig land’
 • eind =‘rand, plaats waar iets ophoudt’
 • dorp= ‘hoeve, (dochter)nederzetting’
 • burg =‘versterkte plaats, burcht
 • werd =‘terp, bewoonde hoogte’
 • veen =‘veengebied’
 • holt =‘hoogopgaand loofbos’
 • hof =‘boerenerf, hofstede’
 • wold =‘moerasbos, zompig bos’

You cannot copy content of this page