Trade Port Oost is een bedrijventerrein in Venlo-West, specifiek in het noordoosten van de wijk Ubroek.

Locatie

De omvang van het gebied is circa 30 hectare en het wordt omsloten door de Venrayseweg in het noordoosten, de A67 in het zuiden, Knooppunt Zaarderheiken in het zuidwesten en de A73 in het westen. Het gebied ligt tegenover het veilingterrein van het ZON Fresh Park (ZON staat voor Zuid-Oost Nederland), aan de overzijde van de Venrayseweg.

Identiteit

In 1950 begon de geschiedenis van het industriegebied Venlo Trade Port als Groot-Boller, dat werd aangelegd op grondgebied van kasteel Boerlo. Waar Groot Boller nog vooral de ruimte gaf aan (kleinschalige) industrie, zou het Venlo Trade Port concept zich meer gaan richten op de logistieke sector. Eind jaren 80 werd het Trade Port concept ontwikkeld. Dit concept behelsde ontwikkeling van de industriële en logistieke sector in de Noord-Limburgse gemeente. Door gebruik te maken van verschillende modaliteiten wilde de gemeente bedrijven overhalen vestiging op de bedrijventerreinen te overwegen.

In de jaren 90 volgde de ontwikkeling van Trade Port West. Op dit bedrijventerrein werden vrijwel uitsluitend logistieke bedrijven gevestigd. Daarna werd Trade Port Oost ontwikkeld. Anders dan de eerdere twee Trade Ports, ligt hier geen specifieke nadruk op een enkele discipline. Wel moeten de bedrijven die zich hier willen vestigen voldoen aan de milieucategorie 3 of 4, zoals de gemeente Venlo zelf zegt. Als aan dat criterium wordt voldaan, dan kan de aard van het bedrijf liggen op het gebied van handel, industrie, logistiek of agribusiness.

Geef een reactie