Venlo Greenpark is een bedrijventerrein in Venlo.

Omschrijving

Innovatoren

Floriade

In 2012 is dit terrein het toneel voor de Floriade 2012. Daarbij zal prominent gebruik worden gemaakt van het Cradle to cradle-concept. Hiertoe zijn de Floriade Venlo Principles opgesteld. Door samenwerking tussen bedrijven en de overheid moet de Floriade hét voorbeeld worden van Cradle to cradle in Nederland. Inmiddels is het ontwerp van ARCADIS en COPIJN uitgekozen.

Op de Floriade staan twee imposante gebouwen: Villa Flora van Jón Kristinsson en de Innovatoren van Jo Coenen. Het ontwerp is van 2007 tot 2010 gemaakt en de eerste boomaanplant was in 2008. In dat jaar werden ook het themaveld Relax & Heal aangelegd en een jaar later werden de heesters aangeplant. In 2010 werden de vaste planten geplaatst en de borders ingezaaid. Ook werd het laatste themaveld Green Engine aangelegd.

De tentoonstelling zal van 5 april 2012 tot 7 oktober 2012 te zien zijn. Er zijn 130 deelnemers en men rekent op gemiddeld 20.000 bezoekers per dag. Het terrein beslaat in totaal 66 hectare waarvan 22 hectare bos, 2,5 hectare gebouwen en 4 hectare water. Er zijn 1700 bomen aangeplant, 20.000 heesters, 200.000 vaste planten, 65.000 waterplanten, 1,5 miljoen bloembollen en 95.000 eenjarige planten.

Ontwikkeling na 2012

Venlo Greenpark is onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Klavertje 4. Daarin neemt het gebied een prominente rol in met betrekking tot duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Na afloop van de Floriade zullen de permanente gebouwen Villa Flora en Innovatoren blijven staan, waarbij de ruimte, die in 2012 worden bezet door tijdelijke paviljoens, wordt omgevormd tot duurzame permanente bebouwing. Daarbij is een rol weggelegd voor bedrijven die op innovatieve en duurzame wijze werkzaam zijn in de agribusiness.

Als projectontwikkelaar treedt een werkmaatschappij van enkele overheden op onder de naam Development Company Greenport Venlo (DCGV), die ook betrokken is bij de gehele ontwikkeling van het gebied Klavertje 4.

Infrastructuur

Naast de A67 en de A73 zorgt ook de Greenportlane, ofwel de N295, voor ontsluiting van het gebied. Instellingen en ondersteunende bedrijven worden zo veel mogelijk geclusterd in bijvoorbeeld de Innovatoren (toegangsgebouw tot de Floriade), de Villa Flora en het WTC.

 

Geef een reactie