Villa Linssen is een monumentaal pand aan de Martinusstraat (aan het Nolenspark).

Zoals de naam al zegt, was het pand eigendom van de familie Linssen, een invloedrijke familie in deze stad. Zo was pater familias Henri Linssen in de tweede helft van de 19e eeuw voorzanger in de Martinuskerk, een voor die tijd belangrijke positie binnen de kerk voor niet-geestelijken.

De familie was eigenaar van een aantal industriële panden en fabrieken, waaronder een leerfabriek, een beeldenfabriek (hier werden voornamelijk religieuze beelden vervaardigd) en een tassenfabriek, welke weer beleverd werd door de leerfabriek. Ook bezat de familie aan het begin van de 20e eeuw een aantal andere woonhuizen aan het Nolenspark, schuin tegenover het huis, welke momenteel in gebruik zijn als pakhuis.

Het betreft een woonhuis aan de Sint-Martinusstraat, met een uitbouw aan de rechterzijde. Het gehele perceel is afgezet met een gietijzeren hekwerk, waarbij de ingang wordt gevormd door twee bakstenen hekpijlers, geleed met hardstenen speklagen en –plateau waarop zich een bolvormig ornament bevindt. Aan de linkerzijde wordt het perceel begrensd door de tuinmuur van Huize Sint-Lucia.

Het pand is gebouwd omstreeks 1900, waarbij als vermoedelijke architect Henri Seelen wordt genoemd. Het pand is gebouwd in diverse bouwstijlen, waaronder Art Nouveau (hekwerk), Cottagestijl (voorfront in de voorgevel) en Neoclassicisme (hoeklisenen).

Hoewel het pand is gebouwd door een zekere familie Janssen, draagt het pand toch de naam van de industriële familie Linssen. Deze familie heeft het pand in 1906 gekocht, nadat de erven van de destijds overleden Dorothea Janssen het huis voor een openbare verkoop hadden aangeboden. De eerste bouwtekening dateert ook uit 1906, waarin melding wordt gemaakt van een verbouwing van de achtergevel door Henri Seelen. Aangezien het pand slechts zes jaar eerder is gebouwd, wordt hij dan ook gezien als de architect. Daarnaast zijn de gebruikte stijlen ook een verwijzing naar Seelen.

In 1937 is aan het pand een verbouwing uitgevoerd door architect Pierre Leusen. Hierbij werden zowel de warande aan de voorzijde als die aan de achterzijde bebouwd, waardoor het T-vormige grondvlak van het huis werd veranderd in een rechthoekig, bijna vierkant, grondplan. Daarnaast is er in 2000 aan de achterzijde een donkere kubusvormig kantoor van spiegelglas aangebouwd, welke met een kort gangetje is verbonden met de achterzijde van het pand.

Status: Rijksmonument

Geef een reactie