Het VVV-Venlo museum is een museum over de historie van de Venlose Betaald-Voetbalorgannisatie VVV-Venlo.

Het museum beoogt een plek te geven aan de historie van de voetbalclub.  Naast vooritter Berden bestaat de commissie die het museum vorm moet geven uit archivaris Baer Diddens, oud-journalist Theo Vincken, Martien Friesen en Theo Leenen. Enige tijd later is ook voormalig manager Wiel Theeuwen lid van deze commisie geworden.  De commissie kwam voor het eerst bij elkaar in 2006.

Archivaris Diddens bezit een rijke collectie VVV-memorabilia en wil deze collectie onderbrengen in een voor VVV geschikt museum, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de rijke historie van de club. Er bestaat wel al een piepklein museum op de Parade, gewijd aan een bekende oud-speler, het Jan Klaassens Museum, maar dit behelst slechts de historie en glorie van één enkele speler.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het museum een vaste plek krijgt binnen het stadion van VVV.

Zie ook:

Website VVV-Venlo, historie

Geef een reactie