Een walgang is een gang, looppad of rijweg, gedekt gelegen achter de borstwering van de hoofdwal; in de Zuidelijke Nederlanden ook wel terreplein genoemd.

 

(Bron:Stichting menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.