Nu aan het laden
×

Werf

Werf

De Werf is een voormalige loswal aan de Maas, als onderdeel van de Venlose Vestingwerken.

In de vestingtijd lag het direct aan het water van de binnenhaven en diende het voor de binnenscheepvaart als loswal. Hoewel het niet direct tot de vestingwerken behoorde, speelde het wel een rol bij belegeringen. De Werf liep van Bastion Le Roy tot aan het Steenen Bolwerck en gaf op twee plaatsen toegang tot de binnenstad. Om die reden was het dan ook van strategisch belang. De meest zuidelijke toegang tot de stad was de Nieuwe Poort, een poterne ter hoogte van de Heitgenstoren. Wat noordelijker lag de Maaspoort. Dit was tevens een van de vier hoofdingangen voor de stad.

Aan de overzijde van de haven lag het eiland De Weerd met daarop een langgerekt couvre-face en, later en een stuk zuidelijker, Bastion Reede. Duidelijk is, dat deze werf dus goed beschermd werd. Dat was ook van wezenlijk belang, aangezien de stad in grote mate afhankelijk was van de Maashandel. Schippers waren namelijk vanwege het stapelrecht verplicht hun waren ter tol aan te bieden.

Tegenwoordig is de Werf onderdeel van de nieuwe Maasboulevard. Aan de werf zijn onder andere een kade aangelegd voor pleziervaartuigen, en een paar horecagelegenheden.

You cannot copy content of this page