Toen Blerick bij Venlo gevoegd werd besloot het college van burgemeester en wethouders dat er geen dubbele namen voor mochten komen. De straatnamen van Blerick werden als volgt aangepast:

Markt –> St. Antoniusplein.
Brugstraat –> Frederik Hendrikstr.
Schoolstraat –> St. Hubertusstraat.
Julianastraat –> Van Bornestraat.
Broekstraat –> Pepijnstraat.
Stationstraat –> Graaf van Loonstraat.
Kleine Lambertusstraat –> Maasveldstraat
Nieuwstraat –> Schenck van Nydeggenstraat.
Spoorstr. –> Fort St. Michielstraat.
Hoogeweg –> Sebastiaansweg.
Kerkhofweg –> Van Stockhemstraat.
Kranenveldweg –> Van Boerlostraat.
Groote Molenstraat –> Averbodestr.
Kleine Molenstraat –> Tiendstraat.
Kleine Steegstraat –> Witheerenstraat.
Begijnegang –> Rutgerusgang.
De zuidelijke weg van de Molenbosschen –> Romeinenweg.
Mariastraat –> Pastoor Goosenstraat.
Havenstraat –> Victor de Steursstraat.
De Maasstraat –> De Helling.
Groote Lambertusstraat –>  Lambertusstraat.
Groote Steegstraat –> Steegstraat.