Nu aan het laden
×

Wildschutstoren

Wildschutstoren

De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de  vestingstad Venlo.

De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden worden in het gegeven dat vanuit deze toren, bij een belegering, in het wild op eventuele in het oostelijk gelegen Laar verborgen vijandige troepen werd geschoten. De tweede uitleg ligt wellicht iets meer voor de hand. Dan zou er vanuit de toren ondersteuning worden gegeven op wildjachten die in het omringende bos werden georganiseerd.

De toren maakte deel uit van de Enveloppe Van der Duyn aan de zuidoostzijde van de stad. De toren bevond zich tussen de Laartoren en de Kwaktoren. De enveloppe werd, net als alle originele delen van de stadsmuur, gebouwd tussen 1304 en 1345. In totaal bevonden zich zes torens in deze stadsmuur. Voor de enveloppe lag Fort Keulen, dat in de zeventiende eeuw werd gebouwd.

Toen tussen 1867 en 1872 de vestingwerken, op Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden, werden gesloopt, werd hier de Köln-Mindener spoorlijn gebouwd. Op de plek waar voorheen het fort Keulen stond, lag vanaf 1874 het einde van de spoorlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd op dezelfde plek het Julianapark aangelegd.

Aan dit Julianapark verrees nog voor de oorlog het regionale postkantoor. In het park werd rond 1970 het Museum van Bommel van Dam gebouwd, en in 2000 werd ernaast het Limburgs Museum in gebruik genomen.

You cannot copy content of this page