Nu aan het laden
×

Willem Nolens

Willem Nolens

Standbeeld van Willem Nolens in het naar hem genoemde Nolenspark ofwel Klein Park

Standbeeld van Willem Nolens in het Klein Park, ofwel het later naar hem vernoemde Nolenspark

Monseigneur meester doctor Wilhelmus Hubertus (Wiel) Nolens (Venlo, 7 september 1860 – ‘s-Gravenhage, 27 augustus 1931) was een Nederlands rooms-katholiek priester, politicus en Minister van Staat (benoemd op 22 augustus 1923). Als opvolger van mgr Schaepman als politiek leider van de katholieken in de Tweede Kamer volgde hij diens sociale lijn en zorgde voor betere werkomstandigheden voor onder meer Limburgse mijnwerkers.

Leven

Wiel Nolens was de zoon van leerlooier Martin Nolens en Hermina Hubertina Linskens. Hij studeerde filosofie aan het Bisschoppelijk College Rolduc (1874-1880), theologie aan het Seminarie Roermond (1884-1887), rechten en staatswetenschappen (1880-1884), rechtswetenschap (1887-1890) en staatswetenschap (1887-1890) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij werd in 1887 tot priester gewijd, was van 1888 tot 1909 docent staatshuishoudkunde en zedelijke wijsbegeerte aan het Bisschoppelijk College en het seminarie van Rolduc en was lid van de Tweede Kamer van 1896 tot 1931.

Politiek

Nolens volgde Herman Schaepman op als politiek voorman van de rooms-katholieken in het begin van de twintigste eeuw. Hij was een democratisch gezind katholiek die zich inzette voor de arbeidersklasse en voor verbetering van de sociale wetgeving waardoor hij, net als Schaepman, vaker in conflict raakte met de overwegend conservatieve rooms-katholieke kamerclub. In 1910 werd hij fractievoorzitter van de Roomsch-Katholieke Staatspartij waarvan hij in 1904 medeoprichter was; hij bleef fractievoorzitter tot aan zijn dood in 1931. Hij was formateur van het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck. Zelf kon hij als priester geen premier worden.
Nolens lag eind jaren twintig onder vuur van sommige, later steeds meer naar extreem-rechts opschuivende, jonge katholieke intellectuelen. Het hekeldicht De Droom van Nolens van Gerard Wijdeveld zorgde in 1930 voor een fikse rel. Wijdeveld verweet de priester Nolens als politicus te weinig op te komen voor godsdienstvrijheid in Nederlands-Indië.

Betekenis

Nolens had een grote invloed op de Nederlandse politiek van de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Hij was bijzonder geliefd onder de Limburgse mijnwerkers die veel van hun verbeterde leef- en arbeidsomstandigheden aan hem te danken hadden. De nacht voor zijn begrafenis waren in zijn geboortestad Venlo de straatlantaarns afgedekt; de begrafenis werd bezocht door tienduizenden belangstellenden.

You cannot copy content of this page