Een wolzak is een met wol gevulde linnen zak, die dient als meevoerbare borstwering. Deze beschermt alleen tegen licht geschut.

wolzak (uit: F.H.W. Kuypers, "Geschiedenis van de Nederlandse artillerie van de vroegste tijd tot op heden", Nijmegen 1869)

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.