Vastelaovendgezelschap de Wortelepin is een carnavalsvereniging uit Blerick.

De bewoners van Blerick vierden al jarenlang carnaval. 400 jaar geleden stelde de hertog van Alva de tiende penning in, wat betekende dat men 10% belasting moest betalen. Deze bewoners waren overwegend boeren en moesten over hun opbrengst van de “ter velde staande gewassen” 10% belasting betalen. Deze veldvruchten werden opgeslagen in de Tiendschuur (de tegenwoordige Tienstraat). Had men nog meer opslag nodig, dan gebruikte men de reserveschuur die lag op ‘t Euverkaore tussen Hout-Blerick en de Boekend. Enkele slimme Blerickse boeren hadden ontdekt dat voor wortelen geen belasting verschuldigd was. Deze staan immers niet óp het veld maar ín het veld. Vandaar de naam “De Wortelepin”.

In november 1947 presenteerde het bestuur van de Wortelepin (onder het voorzitterschap van Thei Holte) zichzelf. Vicevoorzitter werd Ge Kunings, secretaris was Sra Donders en Funs van Avenzaath werd penningmeester. Op 8 januari 1948 was de eerste zitting in de bioscoop Royal Irene, waar de Raad van Elf werd geïnstalleerd. Toën Zumdick was uitbater van Royal Irene en werd de eerste vorst van de Wortelepin. Hij was tevens de eerste stadsprins van de Venlose carnavalsvereniging Jocus in 1935-1936 (na de (zoveelste, 2e of 3e reïnstallatie) heroprichting).

De Hout-Blerickse vereniging De Poerker en de Boekendse vereniging De Worteleschrabbers hebben tevens hun naam hiervan afgeleid.

Het bestuur van de vereniging van de Wortelepin bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter (en tevens vorst), secretaris, penningmeester en vier bestuursleden. Bij de Wortelepin is de vorst voorzitter van de Raad van Elf (zelf niet meegerekend). Hij bepaalt ieder jaar wie er prins wordt. Ook heeft de vereniging nog een ceremoniemeester vanaf 2010 is dit Ben Rayer. Er is binnen de vereniging een heel actieve jeugdafdeling, welke ook jaarlijks een Jeugdduo heeft. Taak van de prins is om als ‘uithangbord’ van de vereniging de vastelaovend uit te dragen. Er worden zittingen bezocht en er vinden gala avonden plaats. Ook maatschappelijk is er een voorname rol voor hem weggelegd. Er worden ouderenzittingen en zieken bezocht. Op Carnavals zondag vindt de grote optocht plaats in het centrum van Blerick en op dinsdag wordt dit “dunnetjes” overgedaan tijdens een heuse lampen optocht waarbij grote praalwagens de straten laten belichten.

Motto 2008-2009 van de Wortelepin – “Dao geit de vlag veur oët”. Prins Gilbert I (Idink) met adjudanten Sander en Bas.

Het motto in 2009-2010 is ‘Zoë doon weej det heej’ Voor het eerst in de geschiedenis bestaat dit trio in Blerick in 2010 uit drie broers Eric II (Knorr) met adjudanten Roger en Ruud. Zelfs in “groot Venlo” kwam dit nog niet voor. Ook L1 radio meldt dat dit uniek is voor Limburg.

Lijst van Vorsten Carotius

  • Vors Carotius VI vanaf 2001 Marcel Schuurmans
  • Vors Carotius V 1988-2001 Paul Vaessen
  • Vors Carotius IV 1976-1988 Giel Geurts
  • Vors Carotius III 1960-1976 Rienus van Nies
  • Vors Carotius II Jan Cartigny
  • Vors Carotius I Toën Zumdick

Geef een reactie