Nu aan het laden
×

Klooster Onze Lieve Vrouwe van Loreto

Klooster Onze Lieve Vrouwe van Loreto

Bron Torval Wikipedia

Het klooster Onze Lieve Vrouwe van Loreto, ook wel Zusters van Liefdeklooster genoemd, is een voormalig klooster in de wijk Meeuwbeemd.

De Zusters van Liefde vestigden zich in 1856 vanuit Tilburg in Venlo. In eerste instantie betrokken zij het weeshuis dat was gevestigd in wat na hun vertrek bekend werd onder de naam Drukkerij Wolters-Van Wylick, naast het Ald Weishoès. Dit pand raakte in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd, waardoor de zusters gedwongen waren een ander onderkomen te zoeken. Daartoe werd in de jaren 50 een nieuw klooster gebouwd ten noorden van de binnenstad. In 1960 werd het klooster in gebruik genomen.

Het kloostergebouw is onderverdeeld in drie vleugels, met verder enkele aanbouwen. De zuidelijke oostvleugel bevatte de kapel. Aan deze vleugel lag verder een riante aanbouw op de begane grond, die enkele lokalen bevatte die als zondagsschool werden gebruikt. Deze school werd enkele jaren later in noordelijke richting uitgebreid, waardoor in feite een U-vorm ontstond.

De noordvleugel en noordelijke westvleugel bevatte de kloostercellen, met daaraan verbonden, in noordelijke richting, op de begane grond een gezamenlijke eetzaal, de keuken, de kamer van de abdis en een kleine kloostertuin. Tussen de noordvleugel en de latere schooluitbreiding lag een betegeld pleintje aan een overwegend blinde muur.

De zusters vormden een tamelijk open kloosterorde, waarmee zij vrij profaan van opzet waren. Deze invulling van het geloof gaf de zusters de ruimte, om zich in te zetten in het Venlose onderwijs. Zoals gezegd lag aan de oostvleugel een zondagsschool, waar door de zusters werd lesgegeven.

Daarnaast werd ten noorden van het klooster een nieuwe meisjesschool gebouwd, de Mariaschool Venlo, waar eveneens door de zusters les werd gegeven. Vanaf 1970 werd dit een gemengde basisschool, maar de zusters hadden hun taken al overgedragen aan een burgerlijke onderwijsinstantie.

Ten noorden van deze meisjesschool verrees tegelijkertijd de school voor kleuterleidsters. Ook hier waren het de zusters die les gaven. Vanaf 1970 werd dit een door burgers onderwezen PABO. Aan de noordzijde van ook weer dit gebouw lag een kleuterschool, waar de afgestudeerde kleuterleidsters aan de slag konden.

Tenslotte bestierden de zusters een MAVO op de plek waar tot 1930 de Vinckenhof had gestaan, met de naam van de boerderij in de naam. Deze instelling bleef bestaan tot aan het einde van de 20e eeuw. Op deze plek werd in de eerste jaren van de 21e eeuw een compleet nieuwbouwplan gerealiseerd onder de naam Park Rijnbeek.

In feite besloeg de invloedssfeer van de zusters vanwege de vele gebouwen en door hen gestuurde instellingen circa 80% van het bouwblok van het klooster. De scholen zijn echter allemaal afgebroken om plaats te maken voor koopwoningen.

Erg lang zijn de zusters niet in dit kloostercomplex gebleven, want rond 1990 waren zij alweer vertrokken. Na hun vertrek heeft het klooster enige tijd leeggestaan. De school is vrijwel na het vertrek van de zusters gesloopt ten gunste van woningbouw. De noordvleugel is rond de eeuwwisseling gekocht door een assurantiemakelaar en als zodanig nog steeds in gebruik. De kapel, die de oostvleugel behelsde, is momenteel in gebruik als de Lei Alberigs Museumkapel.

Status: bestaand object

You cannot copy content of this page