De Zwartwaterhof is een verdwenen boerderij in de buurtschap ‘t Ven.

De boerderij heeft, gezien de naam, waarschijnlijk gelegen in het huidige natuurgebied Zwart Water. In vroeger tijden vond hier turfwinning plaats, en de boerderij is daarom vermoedelijk de uitvalbasis geweest van waaruit de turfstekers hun werk verrichtten.

Wanneer de boerderij is gebouwd, en wanneer of hoe zij is opgehouden te bestaan, is niet duidelijk. Vermoedelijk moet voor de precieze locatie worden gekeken naar de tegenwoordig in het gebied gelegen manege. Het is aannemelijk, dat de boerderij haar naam dankt aan het natuurgebied. In dezelfde buurt moet ook de boerderij Koekoek hebben gelegen.

Status: verdwenen

Geef een reactie