De Belvedère was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is waarschijnlijk niet een van de originele torens geweest, maar pas tegen het einde van de 14 eeuw gebouwd. De naam van de toren moet worden gezocht in het Latijn. Bel betekent zoveel als goed en védère –Lees verder