Nu aan het laden
×

Trots op Blerick uit dit met vlag!

Trots op Blerick uit dit met vlag!

In het kader van het thema ‘Echt Nep!’ van de Maand van de geschiedenis schrijven we met enige regelmaat teksten over dit onderwerp. Hier voegen we deze tekst aan toe. Want in het artikel dat Dhr. Lücker geschreven heeft over de Venlose vlag. valt hier weer onder. Er wordt namelijk een verkeerd beeld geschetst en we kunnen vaststellen dan er geen sprake is van het raadplegen van betrouwbare bronnen. En dan publiceert men op een belangrijke gemeentelijke nieuwssite dus iets wat niet klopt oftewel dit past perfect in het thema ‘Echt Nep!’ van de Maand van de geschiedenis.

       Maand van de geschiedenis artikel!

De werkgroep ‘Trots op Blerick’ zet zich in ter promotie van Blerick en wat hoort daar bij? Natuurlijk de Blerickse vlag! Voorzitter van deze werkgroep, H. Huijs, heeft de pers opgezocht om aandacht te vragen voor het feit dat er in Blerick wel vlaggenmasten staan, maar er geen Blerickse vlag in te bekennen is. Er hangt steevast de stadsvlag van Venlo en dat kan toch niet!

De stadsvlag van Venlo is geen gemeente vlag. Iets dat journalist H. Lücker blijkbaar niet onderzocht heeft. Ook heeft hij niet onderzocht hoe het in de andere stadsdelen zit met de vlaggen die er gehesen worden. Er is door hem duidelijk geen onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de vlaggen in Venlo. Hij vraagt zich daarnaast af waarom er een vlaggenbeleid opgesteld wordt. Waarom dat nu ineens moet en waarom Blerick een eigen ‘verzonnen’ vlag wilt hijsen.

Hier kunnen we heel duidelijk over zijn:

  1. Blerick is geen Venlo, Blerick is in 1940 door Venlo geannexeerd. Het is een dorp met een eigen identiteit.
  2. Iedereen mag zijn eigen identiteit uitdragen, waarom zou Blerick de enige plaats in de gemeente Venlo moeten zijn die geen eigen vlag mag hijsen?
  3. Er is geen sprake van een verzonnen vlag, deze vlag is ontstaan in 1990 ter herdenking van de annexatie van Blerick door Venlo. Het is dus van belang voor de Blerickse identiteit.
  4. De stadsvlag van Venlo is van veel recentere oorsprong, namelijk pas in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Er is door de werkgroep ‘Trots op Blerick’ gevraagd aan de gemeente Venlo of de Blerickse vlag in de vlaggenmast in Blerick gehesen mocht worden. Hierop werd het argument van de werkgroep aangedragen dat elk stadsdeel, dorp of stad, in onze gemeente een eigen vlag in de mast heeft hangen. In Blerick is dat niet het geval, hier hangt de stadsvlag te wapperen. Bij navraag kon niemand antwoord geven of het mocht aangezien er geen vlaggenbeleid is. Hierop is gevraagd of dit beleid er dan kan komen. Dit is opgepakt geworden door enkele raadsleden die ook niet begrepen waarom dit beleid er niet was. Alleen al om duidelijk te maken waarom het in het een klein deel van de gemeente geen eigen vlag hangt, maar in het overgrote deel van de gemeente Venlo wel.

 

You cannot copy content of this page