Nu aan het laden
×

Wat is geschiedenis – Inleiding

Wat is geschiedenis – Inleiding

In dit onderdeel op de website gaan we in op de vraag ‘Wat is geschiedenis?’. En naarmate we vorderen zal het duidelijk worden dat het nog niet eens zo eenvoudig is om antwoord te geven op deze vraag. Geschiedenis gaat namelijk over het verleden. Over iets wat achter ons ligt. Wat gebeurt is. Feitelijk is dat wat je vanmorgen at ook al geschiedenis…

Geschiedenis bestaat uit gebeurtenissen in het verleden die plaatsvonden binnen een bepaalde tijd en plaats. Deze gebeurtenissen bestaan uit feiten over dit verleden. We kunnen stellen dat geschiedenis gaat over feiten, oftewel betrouwbare kennis van het verleden. Maar wat is dan betrouwbaar? Hiervoor moeten we onder andere kijken naar bronnen. Bronnen zeggen iets over het verleden. Maar deze bronnen moet je wel op de juiste manier interpreteren. Pas dan kan je het verleden reconstrueren. Belangrijk is wel om het verschil te kennen tussen feit en fictie om zo een betrouwbare kennis te krijgen over het verleden. Alleen kan een bewering over het verleden pas dan als waar aangenomen worden als ze gebaseerd is op betrouwbaar bewijsmateriaal. Hiervoor moet men zich richten op meerdere bronnen die hetzelfde vertellen. Pas dan is een reconstructie van het verleden echt mogelijk.

We gaan hier komende weken dieper op in en baseren ons dan op de volgende historische benaderingen:

  1. Chronologie
  2. Continuïteit en Verandering
  3. Oorzaak en Gevolg
  4. Multiperspectiviteit
  5. Standplaatsgebondenheid
  6. Feit, Fictie en interpretatie
  7. Primaire en secundaire bronnen

You cannot copy content of this page