Nu aan het laden
×

Wijk of dorp? Wat is het nou?

Wijk of dorp? Wat is het nou?

De organisatie van de Venloop heeft anno 2024 een pijnpunt aangesneden, namelijk een reclame-uiting waarop staat ‘Welkom in de wijk…‘ Alleen en nu komt het, is het wel een wijk? De inwoners van de door de Venloop genoemde ‘wijk’ zijn van mening dat ze in een dorp wonen. Alleen in een eerder artikel zaten we al met het probleem of Arcen nu als dorp of stad aangemerkt moet worden… Ook dat was een lastige.

Om hier uit te komen zullen we naar de definitie van dorp, wijk, stad en gemeente moeten kijken:

Dorp = Een dorp is een kleine nederzetting, een plaats of kern waar meerdere huizen bij elkaar liggen. Dorpen worden aangetroffen in landelijk gebied en waren tot de industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande verstedelijking de meest voorkomende woonplaatsen.

Wijk = Een wijk is een gebied in een gemeente waar voornamelijk woningen staan. Een wijk kan zijn onderverdeeld in buurten. Oude stadswijken zijn soms voormalige zelfstandige gemeenten, die zijn geannexeerd door een grotere buurgemeente.

Stad = Een stad is, in tegenstelling tot een dorp, een grotere plaats waar mensen wonen, gelegen aan grotere verkeerswegen en met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur. Een stad kent grote dichtheden van mensen en verkeer.

Gemeente = Een gemeente is een woonkern of groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

We leven met zijn allen in de gemeente Venlo, hierin hebben we te maken met de stad Venlo, het stadje Arcen en verschillende dorpen. Elk dorp of stad bestaat uit meerdere wijken. Het is in dat opzicht dan ook raar dat men een dorp een wijk noemt en dus ook terecht dat de mensen die trots zijn op hun dorp op zijn zachts gezegd niet blij zijn met deze reclame-uiting. Want ja, trots op je eigen dorp zijn, je verbinding met je dorp dat heet identiteit. En die identiteit is heel belangrijk.

We mogen namelijk niet vergeten hoe de dorpen bij de stad Venlo gevoegd werden tot de gemeente Venlo. Dit is namelijk niet zonder slag of stoot gegaan. Blerick bijvoorbeeld wilde niet bij Venlo en dat het toch een dorp in de gemeente Venlo werd hebben we te danken aan de Duitsers. De Duitsers hebben deze samenvoeging geforceerd. En dit pijnlijke punt uit de geschiedenis werkt door tot op de dag van vandaag.

De recentere samenvoegingen van Tegelen, Belfeld, Arcen en Velden bij Venlo is ook niet zonder verzet van de inwoners van deze dorpen gegaan. Iets waar men bij de Venloop rekening mee had moeten houden. De vraag is dan ook welke Groot-Venlonaar deze vergissing gemaakt heeft en wat hij eraan gaat doen?

 

You cannot copy content of this page